Đặt một câu hỏi

Rãnh thoát sàn nắp phẳng

Rãnh thoát sàn nắp phẳng
ranh thoat san phang