Đặt một câu hỏi

Chiên nhúng điện DF12-17

Chiên nhúng điện đơn
chien nhung don dien DF12-17