Đặt một câu hỏi

Bình đun nước nóng

Bình đun nước nóng
Bình đung nước nóng